Windykacja ekspresowa

Zamawiający

*
*
*

Zlecam firmie Lexius odzyskanie bezspornych i wymagalnych należności

gr od dłużnika*
*

wynikających z następujących dokumentów:

Numer faktury Data wystawienia Termin do zapłaty Pozostało do zapłaty
gr
gr
gr
gr

Rubryki zaznaczone kolorem czerwonym lub gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia.