Zlecenie Windykacji Ekspresowej

Posted on: Listopad 9th, 2012 by lexlex No Comments

Zlecenie Windykacji Ekspresowej to najszybsza droga do odzyskania należności.

Brak opłat wstępnych za prowadzenie sprawy. Wynagrodzenie prowizyjne od kwot odzyskanych należności.

Brak opłaty za reprezentacja radcy prawnego w bezspornych sprawach o zapłatę.

Zlecenie Windykacji Ekspresowej, to maksimum działań, w minimalnym okresie czasu:

  • Intensywne działania polubowne w ciągu 2 tygodni.
  • Przygotowanie pozwu w ciągu kilku dni od momentu otrzymania kompletu dokumentów.
  • Stały i aktywny monitoring przebiegu postępowania sądowego.
  • To szybkie przekazanie sprawy do komornika, w kilka dni po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty i uzyskaniu klauzuli wykonalności.
  • To aktywny nadzór nad poczynaniami komornika i przebiegiem egzekucji komorniczej.

[zobacz]