Antywindykacja

Posted on: Listopad 6th, 2012 by lexlex No Comments

Antywindykacja to całokształt działań zmierzających do ochrony klienta przed jego wierzycielem lub wierzycielami.

Firma Lexius zapewnia pomoc w tym zakresie na zasadach:

  • prowadzenia działań dotyczących roszczeń pojedynczego wierzyciela
  • kompleksowej restrukturyzacji zadłużenia w stosunku do wielu wierzycieli

W imieniu naszych klientów prowadzimy następujące działania:

a) negocjacje

  • na etapie polubownym: negocjacje z wierzycielem i podpisanie ugody pozasądowej
  • na etapie sądowym: ugody sądowe z wierzycielami
  • na etapie egzekucyjnym: poprzez mediacje, czasowe zawieszenie egzekucji

b) reprezentowanie zleceniodawcy w sądzie

  • negocjacje z wierzycielem i podpisanie ugody sądowej
  • reprezentowanie Zleceniodawcy w sądzie (wykorzystanie wszelkich okoliczności na jego korzyść)
  • wykorzystanie procedur sądowych do odsunięcia w czasie decyzji sądu

c) wykup wierzytelności

  • odkupienie długu od wierzyciela po niższej cenie
  • spłata wierzytelności poprzez zapłatę „w towarze” lub wykonanie usług.

Celem działań antywindykacyjnych jest oddłużenie Zleceniodawcy poprzez kompleksowe działania prawne, negocjacyjne i finansowe, mające na celu przywrócenie zdolności do regulowania przez niego swoich zobowiązań, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Działania te prowadzone są w stosunku do zobowiązań kredytowych, leasingowych, z tytułu umów pożyczek i innych zobowiązań wobec banków, skok-ów oraz innych podmiotów z branży finansowej, jak również w stosunku do wierzycieli będących partnerami biznesowymi.

Wróć do podstrony OFERTA