Monitoring kontrahentów

Posted on: Listopad 6th, 2012 by lexlex No Comments

Usługa monitoringu wskazanych kontrahentów polega na stałym kontrolowaniu, czy firmy przekazane przez Zleceniodawcę do monitoringu nie pojawiają się w charakterze dłużnika na Ogólnopolskiej Giełdzie Wierzytelności www.ogw.pl

Jeżeli firma skierowana do monitoringu pojawi się jako dłużnik na Ogólnopolskiej Giełdzie Wierzytelności, to Zleceniodawca zostanie powiadomiony o tym zdarzeniu drogą e-mail.

Aby zlecić monitoring swoich kontrahentów należy:

  • Zarejestrować się jako użytkownik Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.pl
  • Przesłać drogą elektroniczną na formularzu zgłoszeniowym wykaz NIP-ów firm zleconych do monitorowania
  • Dokonania opłaty za monitoring i przesłania do Administratora potwierdzenia dokonania przelewu faksem, e-mailem lub pocztą

Wróć do podstrony OFERTA