Obsługa prawna

Posted on: Listopad 6th, 2012 by lexlex No Comments

Firma Lexius zapewnia pomoc we wszelkich sprawach prawnych na zasadach:

 • rozwiazywania pojedynczych spraw, zagadnień lub zleceń
 • stałej obsługi prawnej firm

Świadczone usługi prawne polegają miedzy innymi na:

 • udzielaniu konsultacji i porad prawnych
 • przygotowywaniu różnorodnych umów gospodarczych
 • weryfikacji umów przed ich podpisaniem
 • negocjowaniu warunków umów z kontrahentami Zleceniodawcy
 • przygotowywaniu projektów ugód sądowych i pozasądowych 
 • sporządzaniu pism procesowych takich jak: pozwy sadowe, wnioski, sprzeciwy, skargi zażalenia , zarzuty i wszelkie inne pisma niezbędne w toku postepowań sądowych
 • sporządzaniu wszelkich pism pozaprocesowych takich jak: podania, wnioski, skargi i wezwania
 • reprezentowania klientów przed sądami we wszystkich instancjach (sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne oraz Sąd Najwyższy)
 • reprezentowania klientów w postępowaniach mediacyjnych, egzekucyjnym oraz przed innymi organami i urzędami

Świadczymy usługi doradztwa i konsultacji prawnych w zakresie:

 • prawa gospodarczego
 • prawa administracyjnego
 • prawa cywilnego (np. prawa spadkowego)
 • prawa pracy (dla pracodawców i pracowników)
 • prawa rodzinnego (alimenty, rozwody)

Wróć do podstrony OFERTA