Przygotowywanie wniosków o dotacje

Posted on: Listopad 6th, 2012 by lexlex No Comments

Firma Lexius zajmuje się:

  • Udzielaniem informacji o możliwych źródłach finansowania projektów
  • Doradztwem i analizą pomysłów przedstawianych przez klientów pod kontem możliwości otrzymania dotacji
  • Sporządzaniem wniosków o dotacje
  • Przygotowywaniem wniosków o zaliczki
  • Rozliczaniem projektów
  • Kompleksowym nadzorem nad projektem od sporządzenia wniosku, poprzez realizacje, aż do jego końcowego rozliczenia

Wróć do podstrony OFERTA