Skup i sprzedaż długów

Posted on: Listopad 6th, 2012 by lexlex No Comments

Sprzedaż wierzytelności poprzez Ogólnopolska Giełdę Wierzytelności [zobacz]

Firma Lexius jest właścicielem i administratorem Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.pl i poprzez ten portal internetowy dokonuje na zlecenie obsługiwanych klientów:

  • wystawienia wierzytelności na sprzedaż w celu zdopingowania dłużnika do zapłaty
  • sprzedaży wierzytelności
  • zakupów wierzytelności w imieniu Zleceniodawcy
  • pośredniczy w dokonywaniu wzajemnych kompensat wierzytelności pomiędzy kilkoma podmiotami

Szczegółowe informacje na temat Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.ogw.pl

Zakup wierzytelności przez firmę Lexius (sprzedaż ostateczna) [zobacz]

  • w celu ich późniejszego odzyskania przez firmę Lexius
  • w celu dalszej ich odsprzedaży przez firmę Lexius
  • na zlecenie klienta (np. w celu dokonania przez niego opłacalnej kompensaty należności lub dalszego ich odsprzedania)

Zakup wymagalnych wierzytelności przez firmę Lexius poprzez Powierniczą Cesję Wierzytelności (sprzedaż warunkowa)

  • W celu odzyskania należności przysługujących Państwu od dłużników, firma Lexius poprzez umowę Powierniczej Cesji Wierzytelności przejmuje od Państwa trudno ściągalne wierzytelności i poprzez ich dochodzenie lub sprzedaż odzyskuje je od dłużników.

Wróć do podstrony OFERTA