Sprawdzanie wiarygodności kontrahentów

Posted on: Listopad 6th, 2012 by lexlex No Comments

Sprawdzanie wiarygodności kontrahentów obejmuje:

Zebranie informacji, czy wskazana firma nie występuje jako dłużnik:

  • na Ogólnopolskiej Giełdzie Wierzytelności www.ogw.pl
  • na innych giełdach wierzytelności
  • w wykazach dłużników dostępnych w Internecie
  • w bazach informacyjnych Zleceniobiorcy

Sprawdzenie czy przeciwko sprawdzanej firmie prowadzone są postępowania:

  • sądowe (ugodowe, upadłościowe czy likwidacyjne)
  • egzekucyjne

Potwierdzenie danych:

  • teleadresowych
  • dotyczących władz firmy

Pozyskanie danych:

  • występujących w KRS
  • z innych dostępnych ewidencji

Zebrane informacje Zleceniodawca otrzymuje w formie pisemnego raportu przesłanego poprzez e-mail.

Zakres czynności i cena za ich wykonanie ustalana jest indywidualnie dla danej sprawy lub kompleksowo w przypadku większej ilości zleceń lub umowy o stałą obsługę.

Wróć do podstrony OFERTA