Etap działań polubownych

Posted on: Listopad 6th, 2012 by lexlex No Comments

Postepowanie na etapie polubownym polega na prowadzeniu różnorodnych negocjacji z dłużnikiem mających na celu jak najszybszą zapłatę zadłużenia.

Działania prowadzone są poprzez:

  • kontakty korespondencyjne (zawiadomienie, ponaglenia, wezwania, harmonogramy spłaty)
  • negocjacje telefoniczne
  • kontakt osobisty w siedzibie firmy Lexius
  • kontakt osobisty w siedzibie dłużnika (w przypadku warunkowego przejęcie spraw od dłużnika na jego dłużników)

W przypadku braku kontaktu z dłużnikiem lub niedotrzymywania przez niego zobowiązań lub braku możliwości odzyskania na drodze polubownej sprawa zostaje skierowana do prowadzenia na etapie postępowania sądowego.

Dodatkowo:

W przypadku braku spłat należności ze strony dłużnika wystawiamy wierzytelność na sprzedaż poprzez Ogólnopolska Giełdę Wierzytelności www.ogw.pl w celu:

  • wywarcia dodatkowej presji na dłużnika poprzez upublicznienie informacji o jego zadłużeniu
  • odzyskanie pieniędzy poprzez sprzedaż wierzytelności
  • odzyskania należności poprzez kompensatę wierzytelności

Ponadto:

  • w przypadku braku aktualnego adresu ustalamy go na drodze administracyjnej
  • nadzorujemy terminowość spłat ratalnych, jeżeli dłużnik spłaca zobowiązanie w ratach
  • przeprowadzamy sprawdzanie majątkowe dłużnika w dostępnych zasobach informatycznych

Wróć do podstrony WINDYKACJA