Etap egzekucji komorniczej

Posted on: Listopad 6th, 2012 by lexlex No Comments

Rozpoczęcie działań na etapie egzekucji komorniczej następuje po przekazania komornikowi wniosku egzekucyjnego wraz tytułem wykonawczym i obejmuje następujące działania:

  • nadzorowanie działań komorniczych
  • odpowiadanie na korespondencje kierowana przez komornika
  • składanie różnorodnych wniosków do komornika
  • udzielanie wierzycielowi odpowiedzi na zapytania o stanie egzekucji komorniczej
  • pośredniczeniu w przekazywaniu informacji i decyzji pomiędzy komornikiem, a wierzycielem
  • pośredniczeniu w przekazywaniu informacji i decyzji pomiędzy wierzycielem, a komornikiem

Działania na etapie egzekucji komorniczej kończy się w przypadku:

  • odzyskania całych należności wraz z odsetkami i kosztami postępowania
  • otrzymania od komornika postanowienia o bezskutecznej egzekucji

W celu zwiększenia szansy na skuteczną egzekucję komorniczą proponujemy zlecenie firmie Lexius prowadzenia Wspomagania Egzekucji Komorniczej.

Wróć do podstrony WINDYKACJA