Etap postepowania przedegzekucyjnego

Posted on: Listopad 6th, 2012 by lexlex No Comments

Działania na etapie postepowania przedegzekucyjnego rozpoczynają się od uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku i polegają na:

 • prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem w oparciu o prawomocne orzeczenie sądowe
 • nadzorowaniu spłat należności dokonywanych przez dłużnika
 • wstępnym kontaktu z komornikiem, do którego kierowana będzie sprawa do egzekucji komorniczej w celu:
  a) sprawdzenia czy komornik prowadzi już inne sprawy na dłużnika
  b) ustalenia jakie informacje komornik posiada o dłużniku
  c) uzyskania od komornika wskazówek jakie dodatkowe informacji na temat dłużnika będą mu potrzebne i jakie informacje możemy dla niego pozyskać
 • dopilnowania otrzymania z sądu orzeczenia z klauzulą wykonalności
 • przygotowaniu wniosku egzekucyjnego i przesłanie go do komornika

Działania na etapie przedegzekucyjnym ulegają zakończeniu z chwilą:

 • zapłaty przez dłużnika całości zobowiązania
 • w momencie przekazania sprawy do komornika

Wróć do podstrony WINDYKACJA