Etap postepowania sądowego

Posted on: Listopad 6th, 2012 by lexlex No Comments

W przypadku braku możliwości odzyskania należności na etapie działań polubownych przedsądowych firma Lexius przeprowadzi postepowanie sądowe w celu uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku.

Warunkiem niezbędnym podjęcia działań na etapie sądowym jest:

  • wniesienie na konto Lexius wpisu sądowego oraz zryczałtowanej opłaty na pokrycie opłat skarbowych, sądowych, pocztowych oraz administracyjnych niezbędnych do właściwego przygotowania i wniesienia pozwu do sądu
  • dostarczenie do firmy Lexius kopii dokumentów niezbędnych do sporządzenia pozwu

Podstawowe działania wykonywane przez Lexius na etapie postepowania sądowego:

  • skompletowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania pozwu
  • sprawdzenie danych adresowych
  • przygotowanie pozwu
  • skierowanie do sądu pozwu wraz z załącznikami
  • nadzorowanie nad postepowaniem sądowym
  • uzyskiwania klauzuli wykonalności po uprawomocnieniu się orzeczeń sądowych

Zapewniamy dla naszych klientów reprezentacje radcy prawnego w sądach.

W przypadku prowadzenia bezspornych spraw wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej nasi klienci nie opłacają kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego (wynagrodzenia należne radcom prawnym).

Wróć do podstrony WINDYKACJA