Wspomaganie Egzekucji Komorniczych

Posted on: Listopad 6th, 2012 by lexlex No Comments

Wspomaganie Egzekucji Komorniczej polega na dodatkowym oddziaływaniu na przebieg egzekucji komorniczej poprzez:

  • inspirowanie i nadzorowanie działań komorniczych
  • poprzez dodatkowe działania zmierzające do ustalenia majątku dłużnika
  • kontaktowanie się z wierzycielem w sprawach wymagających jego decyzji
  • udzielanie komornikowi uzyskanych informacji na temat majątku dłużnika
  • w osobistym kontakcie z komornikiem w sprawach wymagających takich działań
  • aktywne i sprawne wykonywanie poleceń i zarządzeń komorniczych
  • uzyskiwanie od komornika informacji telefonicznej lub pisemnej na temat stanu egzekucji
  • udzielanie informacji o stanie egzekucji na telefoniczne zapytania wierzyciela
  • przesyłanie na życzenie wierzyciela informacji o stanie egzekucji komorniczej w formie raportu wysłanego na jego fax lub e-mail

Wróć do podstrony OFERTA